Apotek

Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Digitaliser ditt apotek med innovativ programvare

For at et apotek skal lykkes på det konkurranseutsatte markedet kreves det en effektiv og digitalisert virksomhet. Vi har vært markedsledende innen utvikling og leveranse av løsninger på det Nordiske apotekmarkedet siden monopolet i Sverige ble avsluttet 2009. Våre løsninger er designet med pasientsikkerhet i fokus, samt for å optimalisere arbeidsflyt og profitt i en utsatt bransje som ofte har lave marginer.

Noen av nøklene for å øke lønnsomheten hos et apotek er kontrollen i hele verdikjeden med effektiv lagerstyring og parallellimport. Smart bruk av riktig teknologi er et stort konkurransefortrinn, noe som krever en kompetent og pålitelig leverandør.

Extenda Retail transformerer ditt apotek
Vi tilbyr en moderne plattform med åpen arkitektur og moduler som er tilpasset apotekmarkedet. Et marked utsatt for raske regulatoriske og markedsmessige endringer.

Våre løsninger tilbyr farmasøytiske funksjoner som reseptekspedering, produkthåndtering og retail-optimaliserte funksjoner som kontroll av økonomi, sortiment, innkjøp og lager. Programvaren tar sikte på å effektivisere håndtering av resept, automatisere myndighetsrapportering og sikre høyest mulig pasientsikkerhet. Den banebrytende e-handelsløsningen gjør det mulig å bestille, håndtere, kjøpe og abonnere på reseptbelagte legemidler online via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Kontakt oss

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here