Fresh Food Management

Forny håndteringen av ferske råvarer i butikken.

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Optimaliser håndteringen av ferske produkter for å øke salget, forbedre ferskheten og redusere svinn.

Ferskvarehåndtering er sammensatt og endres raskt. Vi vet at kundene ønsker tilgang på ferske produkter, og at retailere ønsker å håndtere ferske produkter og butikkproduksjonen effektivt. Mange forhandlere mangler fremdeles IT-systemene som kreves for å håndtere de økende kravene fra forskjellige tilsynsmyndigheter om håndtering av ferske produkter. Samtidig øker kundenes forventninger til et stort utvalg av kvalitetsprodukter stadig. Kundene våre opplever nå i økende grad at produkter av høy kvalitet er viktigere enn prisen.

Extenda Retails Fresh Food Management gir deg muligheten til å optimalisere og organisere ferske råvarer og matvareproduksjon i butikken. Løsningen gir nøyaktig produktinformasjon på etiketter og oppfyller lovbestemte krav til håndtering av råvarer. Det gir full sporbarhet fra råvareleverandør til ferdig produkt, inkludert matvareproduksjon, håndtering og rapportering.

Med vår Fresh Food Management løsning kan du:

  • Øke tilgjengeligheten av varene i butikkene
  • Redusere svinn
  • Optimalisere ferskhet og tilbud
  • Fremme kundelojalitet ved å ha riktig mengde ferskvarer tilgjengelig og sikre høy kvalitet
  • Styre tilførselen av ferske råvarer i butikken
  • Bestille riktig produkt til rett tid og i riktig mengde
  • Øke omsetningen og gevinsten

Vil du vite mer?
Vi forteller deg gjerne mer om løsningen vår Fresh Food Management.


Kontakt oss

Extenda Retails Fresh Food Management fremmer salg og øker gevinst ved å:

 

Tillate full sporing

Optimalisere ferskheten i butikken

Øke driftseffektiviteten

Bruke en datadrevet metodikk

Whitepaper

Slik kan du dra nytte av den økende etterspørselen etter ferske råvarer

La oss transformere håndteringen din av ferske råvarer

Kontakt oss

Squares-Cool-IconicCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here