Inventory Management

Sentralisert oversikt og kontroll i sanntid.

Squares-Passionate-IconicCreated with Sketch.

Et godt lagerstyringssystem er helt avgjørende for detaljhandlere på grunn av risikoene og kostnadene forbundet med varelager. Inventory Management-løsningen gir sentralisert lageroversikt og lagerstyring i sanntid helt ned til butikknivå.

Modulen lagrer og administrerer alle data sentralt og tilbyr støtte for alle hovedprosesser i en løsning – uavhengig av nivå (hovedkontor, butikkgruppe eller butikk). Med vår løsning kan detaljhandlere forbedre kontantstrømmen ved å redusere lagerkostnadene, samtidig som de unngår svinn og usolgte varer.

Løsningen gir prosesstøtte for håndtering av alle lagertransaksjoner i butikker. Dette betyr at detaljhandlere får en oppdatert lagerstatus for varer og butikker i en sentralisert løsning, som gir mulighet for effektiv drift av butikkjeden.

Vår løsning Inventory Management gir deg mulighet til å overvåke salg på kassasystemer, utsjekkstransaksjoner og betalingsprosesser, lagerbeholdninger, lagerkorrigeringer og lageroverføring mellom butikker ved hjelp av brukervennlige og mobile løsninger i sanntid. Løsningen gjør det også enkelt å utføre analyser av lagervolumer, verdier og transaksjoner samt å styre butikkallokering.

Nøkkelfunksjoner:

  • Gir muligheten for velbegrunnede beslutninger – Sparer penger ved å balansere lagerbehov. Gir bestillingsforslag basert på oppdaterte lagertall
  • Bruker data effektivt – Eliminerer gjentatt dataregistrering gjennom integrasjon. Omfattende funksjoner for å analysere data og oppdage trender i salg og i leveransekjeden
  • Raskere og smidigere lagerstyring – Utfør lagerprosessene raskere
  • Jobbe smart – Vår løsning hjelper detaljhandlere med å holde rede på varer med forskjellige måleenheter, leverandører, forskrifter og momssatser

Kontakt oss

Andre funksjoner:

Direkte transaksjonshåndtering av salg og retur fra kassasystemer og netthandel, varetelling, mottatte varer, lagerjusteringer, lageroverføringer, beholdningsevaluering og gjennomgang av lagernivå basert på vektede gjennomsnittsverdier for nettokjøpspris, varer med langsom omsetning, rapporter osv.

Arrows-PassionateCreated with Sketch.

Vil du vite mer?

Book et møte

Squares-Royal-UniqueCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here