Poster Label Design & Print

Håndter og automatiser prisendringer og kampanjer med friksjonsfri programvare

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Håndter og automatiser prisendringer og kampanjer med en brukervennlig funksjon som lar deg produsere, designe og skrive ut plakater og etiketter.

Poster & Labels er et forretningskritisk og essensielt salgsverktøy for detaljhandlere. Hard priskonkurranse, hyppige prisendringer og ineffektive IT-løsninger er en utfordring for mange retailere i dagens marked. Løsninger for masterdata og prissetting er ofte separert fra prosessen for plakater- og etikettdesign, og detaljhandlere håndterer ofte prosessene manuelt – noe som både er tidkrevende og forårsaker en tung, administrativ arbeidsbyrde. 

For å løse disse utfordringene har vi utviklet en Poster Label Design & Print-løsning som effektiviserer og forenkler måten å håndtere plakater og etiketter på.

Løsningen muliggjør automatiske utskrifts- og etiketteringsprosesser der du kun trenger å oppdatere priser og ny informasjon – løsningen utfører deretter alle oppdateringene automatisk. Den kan enkelt integreres med elektroniske hylleetiketter (ESL) og digital kommunikasjon i butikken. 

Vi gjør det raskt og enkelt for deg å kjøre kampanjer i butikk, ettersom du kan designe, skrive ut og oppdatere etiketter direkte fra butikken – noe som sparer tid og øker fleksibiliteten. Med Poster Label Design & Print-løsningen kan du dessuten designe og produsere flotte, salgsdrevne plakater og etiketter med brukervennlige designfunksjoner. 

Løsningen er designet for å benyttes av detaljhandelskjeder, butikkgrupper og franchisebutikker. Den er basert på neste generasjons teknologi og kan kjøres som en uavhengig modul i skyen eller lokatl. Med åpne API-er kan programvaren enkelt integreres med et hvilket som helst tredjeparts POS- eller ERP-system.

Poster Label Design & Print-løsningen lar brukerne koble seg til via en webklient for utskrift, og sentrale brukere vil få tilgang til en funksjonsrik skrivebordsklient for design og administrasjon av masterdata.

Nøkkelfunksjoner:

  • Muliggjør korrekt prissetting i sanntid Sørger for at artikkelpriser er korrekte på alle POS-stasjoner, hylleetiketter og kampanjeplakater
  • Enhetlige og enkle data – Sikrer at data er konsistente, enkle å overvåke og i tråd med offentlige forskrifter
  • ESL-integrasjon – Kan enkelt integerers med elektroniske hylleetiketter og digital kommunikasjon i butikken. For eksempel kan PDF-filer brukes til digital skilting osv.
  • Muliggjør hyppige oppdateringer og kombinasjoner – Hjelper deg med å administrere hyppige prisoppdateringer i forskjellige kombinasjoner, noe som åpner for fleksibilitet i butikkdriften
  • Raskt og effektivt –Opprett, design og skriv ut etiketter og plakater mens du er på farten
  • Design og utskriftsstøtte – Design og utskrift av etiketter, strekkoder og plakater med avansert medieinnhold og dynamiske artikkel- og prisattributter
  • Konfigurasjon av automatiske, nye utskrifter – Denne modulen kan konfigureres til å utløse nye utskrifter (eller eksportere til eksterne ESL-er/skjermer) basert på endringer i et av de definerte feltene for artikkel- eller prisinformasjon. Løsningen gjør det også mulig å skrive ut tidligere endringer.
  • Fleksibel tilgangskontroll – Modulen har en avansert rollebasert autentisering og rettighetskontroll, slik at butikksjefer, avdelingsledere og ansatte kan ha forskjellige rettigheter og tilganger
  • Egnet for kjeder, uavhengige butikker, integrerte kjeder og franchiseforhandlere – Ulike roller kan ha tilgang til alle butikker, én butikkgruppe eller én enkelt butikk. Fleksibel løsning som er designet for behovene i detaljhandel 

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here