Product Information Management

For vellykket detaljhandel i flere kanaler.

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Extenda Retail Product Information Management (PIM)-løsningen danner grunnlaget for alle back office-funksjoner og ERP. Den gjør det mulig å optimalisere detaljhandelskjeden over flere kanaler gjennom korrekt artikkeldatahåndtering, prissetting og sortimentsbeslutninger.

En høy grad av dupliserte, inkonsekvente, fragmenterte eller feilaktige vare- og prisdata kan skade virksomheten alvorlig i en detaljhandelskjede. Extenda Retails PIM-løsning minimerer denne risikoen ved å sørge for enhetlige masterdata for artiklene, med mulighet for lokale justeringer og kompletteringer ved behov. 

Vår PIM-løsning byr på omfattende funksjoner for hovedkontor, netthandel og fysiske butikker gjennom en sentralisert og moderne løsning. Den er fleksibel, rask og gjør det mulig for brukere å legge til felt etter behov, uten ekstra tilpasning. Løsningen kan enten supplere artikkeldata fra en ekstern ERP, eller fungere som primærsystem for andre systemer i et kombinert miljø.

Nøkkelfunksjoner: 

 • Sentraliserte data –Et sentralt sett med artikkel-masterdata som muliggjør riktig rapportering og smidig butikkdrift, i tillegg til nøyaktig informasjon i hele butikkjeden
 • Rollebasert sikkerhet –Sikrer at brukere bare kan se og redigere data i henhold til sin rolle og utelukkende for butikker eller butikkgrupper de har tilgang til
 • Arv og overstyring–Mulighet til lokal, manuell styring av innkjøps- og salgspriser, sortiment og bestemt artikkelinformasjon i henhold til retningslinjene fra hovedkontoret. Dette kan gjøres per vare for å sikre overholdelse av lokale bestemmelser.

 

 • Utvidbar –Gjør det enkelt å komplettere artikkelrelatert informasjon med ønskede felt som kan brukes i søk, filtrering, import og eksport til tredjepartsapplikasjoner, i tillegg til rapportering og tilpasset bruk
 • Enkel integrasjonModerne arkitektur med REST API-er og dokumenterte XSD-grensesnitt muliggjør enkelt integrasjoner med andre systemer
 • 100 % detaljhandelsfunksjonalitet –Velprøvde funksjoner basert på flere tiår med erfaring fra detaljhandel er integrert i et brukergrensesnitt som er enkelt å bruke.

Kontakt oss

Moduler: 

 • Article Management –Et enhetlig og utvidbart artikkelregister for hele virksomheten med funksjonaliteten du trenger for å sikre data av høy kvalitet
 • Sortimentshåndtering Sikrer at sortimentstrategien utformes og gjennomføres på tvers av alle butikker og kanaler, samtidig som lokal fleksibilitet fortsatt er mulig
 • Prishåndtering Håndter normale salgspriser og marginkontroll i alle butikker samtidig som du oppnår ønsket lokal fleksibilitet

 

 • PIM –Suppler vareinformasjonen med bilder, lenker og annen informasjon for å tilby vareinformasjon på tvers av kanaler og netthandel
 • ArtikkelforespørselGjør det mulig for butikker å sende forespørsler om nye varer som ikke finnes i sortimentet og sikrer samtidig en grundig, sentral kontrollprosess for nye varer
 • Grossistartikler En kraftig funksjon for butikkkjeder som driver en kombinert grossist- og butikkvirksomhet, der de begge kombineres på en sømløs måte

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here