Purchasing & Automatic Replenishment

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Få ting er viktigere i detaljhandelen enn å sørge for at du har det produktet kundene vil ha i butikken når de vil kjøpe det.

Ved å bruke en løsning for innkjøp og automatisk påfylling fra Extenda Retail kan du sentralt administrere, automatisere og forenkle prosessene for påfylling av varer og gjennomgang av butikkordre.

Våre velprøvde funksjoner er basert på flere tiår med detaljhandelserfaring og er bygget inn i et brukergrensesnitt som er enkelt å bruke.

Med løsningen for innkjøp og automatisk påfylling kan du automatisk identifisere innkjøpsbehov basert på etterspørselsprognoser, oppdaterte lagernivåer og lagerpolicy. Når innkjøpsbehov identifiseres, opprettes innkjøpsordre som gjennomgås og godkjennes i et transparent samspill mellom hovedkontoret og butikkene.

Systemet lar deg også sende innkjøpsordre, ordrebekreftelser og leveringsmeldinger elektronisk til leverandører for å skape en rask og smidig forsyningskjede.

Nøkkelfunksjoner:

  • Automatisere påfyllingsplaner for ulike varer eller leverandører, og bestem hvilke butikker planen skal gjelde for
  • Automatisk beregning av påfylling basert på prognoser for etterspørsel, lagerbeholdning i sanntid, kundeordre, min./maks. nivåer og annen relevant informasjon
  • Støtte for felles bestillinger for flere butikker med delbestilling per butikk
  • Effektivt samarbeid i sanntid mellom sentrale innkjøpere og butikker
  • Opprett ordre manuelt, og få ordreforslag ved behov
  • Butikkene kan fokusere på hvilke varer som skal fylles på – utførelsen håndteres av systemet
  • Elektronisk integrering av innkjøpsordre og svarmeldinger til leverandører
  • Gir butikkene en omfattende og enkel oversikt over forventede fremtidige leveranser hvilket gir muligheten til planlegging

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here