Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Workforce Planning

Planlegg, beregn og organiser din arbeidsstyrke

Effektiv lagerstyring krever kontinuerlig planlegging, oppfølging og optimalisering. For å imøtekomme disse behovene har vi utviklet modulen Workforce Planning, en løsning som forbedrer måten lager kan styre, beregne og følge opp arbeidsstyrken sin.

Med vår programvare Workforce Planning kan lageransvarlig beregne arbeidsbelastningen for kommende perioder. Videre får du mulighet til å evaluere faktisk produktivitet og kostnad for hver oppgave.

Dermed kan lagervirksomheter nå dra fordel av en kombinasjon av funksjoner som gjør det mulig å planlegge hele syklusen for arbeidsstyrken.

Nøkkelfunksjoner og fordeler:

Avansert funksjonalitet for planlegging av arbeidsstyrken gjør at du alltid kan ligge et skritt foran. 

 

 • Full kontroll over lagerplanleggingen
 • Rask utrulling med smidig installasjon og implementering
 • Kontinuerlig oppfølging i sanntid av alle pågående aktiviteter
 • Effektiv styring av personalet gjennom hele arbeidssyklusen
 • Driftsmessig oppfølging av oppgaver og tilhørende kostnader
 • Funksjoner for evaluering av produktivitet per time, volum og relaterte kostnader over bestemte tidsperioder
 • Historisk gjennomgang av resultater, når som helst

Driftsområder og tidsrapportering

Men aller først….vi vet hvor utfordrende det kan være å koordinere personalet og optimalisere deres arbeidsmengde. Med Workforce Planning kan brukere velge eller tildeles bestemte oppgaver automatisk når de logger inn i systemet, for eksempel utpakking, plukking, pakking osv.

På denne måte registreres aktiv tid og arbeidstiden for hvert driftsområde. Avhengig av prosessen som brukeren utfører, kan systemet automatisk identifisere og bytte mellom driftsområder samt holde rede på alle utførte aktiviteter.

Jigsaw puzzle with resources illustrationg workforce planning.

Workforce Planning Form

Planning Form er en funksjon som benyttes for å planlegge hvilke ressurser som trengs for hvert driftsområde.

Planning Form inneholder blant annet følgende funksjoner:

 • Når brukerne logger inn, kan de velge beregningsmetoder som lar systemet forutsi arbeidsmengden for kommende tidsperioder
 • I tillegg til den beregnede produktiviteten kan Planning Form også vise viktig informasjon om ressursene som trengs for hvert driftsområde
 • Det er mulig å stille inn verdier manuelt og simulere situasjoner virtuelt

Denne funksjonen er nøkkelen til suksess, ettersom du alltid kan ligge et skritt foran i planleggingsprosessen. Planleggingen kan forhåndsvises i systemet, eksporteres i forskjellige formater eller vises som rapport.

Smiling guy in warehouse doing workforce planning

Oppfølging av arbeidsstyrken

I tillegg til å planlegge kommende perioder, lar Workforce Planning deg også gå gjennom resultater fra tidligere perioder. 

Programvaren sammenstiller forskjellige driftsområder og gjør det lett å holde de på rett kurs:

 • Faktisk arbeidsmengde, inkludert beregning av arbeidstiden som er nødvendig for å fullføre oppgavene
 • Produktivitet – kan håndtere forskjellige oppgaver per arbeidstid og beregne den gjennomsnittlige tiden som kreves for å fullføre prosessene
 • Ressursutnyttelse og kostnader
 • Angi spesifikke produktivitetsmål for å sammenligne faktiske og forventede resultater

Resultatet kan enten vises direkte i systemet, eksporteres i ulike formater (f.eks. Excel) eller vises som rapport.

Vil du vite mer om Workforce Planning?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here