Rapporten om digitale innfødte

En undersøkelse om Digitale Innfødte, deres kjøpsatferd og krav til kjøpsopplevelse

De har vokst opp med det digitale som integrert del av livet, i motsetning til «digitale etternølere» som har måttet tilegne seg digital kunnskap og ferdighet i voksen alder. Digitale innfødte er i ferd med å vokse opp og bli konsumenter og en viktig kundegruppe for detaljhandelen. Det er derfor viktig å forstå hvem disse er og hva som kjennetegner deres handlemønstre og forventinger til handleopplevelser, og om og hvordan de skiller seg fra andre konsumentgrupper.

Vår rapport er basert på en undersøkelse utført i samarbeid med Kantar TNS og gir deg som retailer verdifull innsikt. Rapporten ble laget i 2017, da Extenda Retail var Visma Retail.

Fyll ut og last ned hele rapporten her:

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here