Digitale og mobile handlemønstre i dagligvarehandel

Forbrukerens kjøpsatferd endrer seg

I dag er det mer spennende enn noensinne å være forbruker. Den nye handlemønsteret har medført at forbrukernes rolle i handelen er styrket og at makten har skiftet fra forhandler til forbruker. Den teknologiske utviklingen går så raskt at forbrukernes vaner, nysgjerrighet og etterspørsel vil kreve at retailere tilbyr ulike typer shoppingløsninger. I dag ønsker forbrukerne å handle på sine vilkår, noe som gir dem større innflytelse i å påvirke kjøpsprosessen. I økt konkurranse må retailerne være der forbrukeren er.

Sammen med HUI Research har vi laget en rapport som belyser digitalisering og mobilt handlemønster i dagligvarehandelen samt mulighetene for bransjen.

Klikk for å lese hele rapporten, på svensk, her.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here