Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Kundelojalitet gjennom økt kundeinnsikt

Hvordan skaper man kundelojalitet i en stadig mer digitalisert verden? Extenda Retail (tidligere Visma Retail) og Abalon har gjennomført en studie sammen med Kantar Sifo for å kartlegge forbrukerens syn på lojalitet. Studien forteller blant annet hvorfor tre av ti svensker har forlatt en kundeklubb i løpet av det siste året.

Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse for hvordan kundeklubber kan optimaliseres, og dermed drive lønnsomhet via mer trofaste kunder. Rapporten bygger på en omfattende undersøkelse der vi har intervjuet over 1 500 svenske forbrukere om holdninger og handlevaner, med fokus på dagligvare, apotek og mote. Vi har utforsket hvordan et godt lojalitetsprogram bør legges opp for å bli satt pris på av medlemmene, og samtidig styrke retaileren.

Get the Executive Summary:

Image of front page of the executive summary report

The report is in English.

Get the full report:

Image of the front page of the full customer loyalty report

The report is in Swedish.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here