Økt salg og konvertering i butikk med sanntidsanalyse

Share

Detaljhandelen gjennomgår dramatiske forandringer, og det blir svært viktig for retailere å bidra til utviklingen av ny kompetanse som kan måle seg med de høye kravene som stilles. Dette ved å fremme egen ekspertise og å utnytte verktøy i form av den aller nyeste teknologien.

Med tanke på dagens tilbud innen teknologi, og den enorme mengden salgsdata vi har tilgang til – finnes det en måte å skape innsikt på, som kan optimalisere den daglige butikkdriften?

I dette whitepaper presenterer vi resultatene vi fant da vi undersøkte hvordan unntak i salget kan brukes for å oppdage, og korrigere, operative problemer.

Klikk her for å lese vårt whitepaper (in english)

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here