Bemanningsplanlegging

Rett person til rett tid

 

Squares-Passionate-IconicCreated with Sketch.

Vær i forkant

Skiftplanleggeren i Kronos er hovedverktøyet til lederen for å sikre at bemanningsplanen alltid er oppdatert. God bemanningsplanlegging er nøkkelen til reduserte kostnader og et bedre resultat. Riktig antall ansatte på rett jobb og god oversikt over antall timer som er planlagt per ansatt og per dag gjør denne jobben lettere.

I etterkant sikrer god planlegging at det er mindre avvik i timelistene og følgelig mindre arbeid når man skal kjøre lønn. Les mer om tidsregistrering her.

Bildet over viser skiftplanleggeren i Kronos der oppgavene er fargekodet for enklere oversikt for lederen.

Godt verktøy er halve jobben. Med Kronos Workforce får lederen god oversikt og mulighet for å legge inn rullerende turnus som gjentar seg automatisk.

Tør vi si at bemanningsplanlegging kan være en lek?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here