Rapporter, 03 Dec 2018

DIGITALA INFÖDINGAR

En undersökning om Digitala Infödingar, deras köpbeetende och krav på köpupplevelse.

De är uppväxta med det digitala som en integrerad och naturlig del av livet, i motsats till “de digitala eftersläpande” som har fått förvärva digital kunskap och färdigheter i vuxen ålder. I takt med att Digitala infödingar växer upp och blir konsumenter blir de också en viktig kundgrupp för detaljhandeln. Det är därför viktigt att förstå vem dessa är, vad som kännetecknar deras shoppingmönster, hur deras förväntningar på shoppingupplevelser ser ut och hur de skiljer sig från andra konsumentgrupper.

Vår rapport är baserad på en norsk undersökning i samarbete med Kantar TNS och ger dig som detaljist värdefulla insikter.

Läs den norska rapporten om Digitala Infödingar här.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here