Rapporter, 02 Dec 2018

DIGITALA OCH MOBILA KÖPBETEENDE I DAGLIGVARUHANDELN

Konsumentens köpbeteende förändras

Idag är det mer spännande än någonsin att vara konsument. Det nya köpbeteendet har inneburit att konsumenternas roll i handeln har stärkts, och att makten har skiftat från detaljist till konsument. Den tekniska utvecklingen går så pass snabbt att konsumenters vana, nyfikenhet och efterfrågan kommer att kräva att detaljhandeln erbjuder olika typer av shoppinglösningar. Idag vill konsumenten handla på sina villkor vilket ger dem mer inflytande att påverka köpprocessen. I en ökad konkurrens innebär det att detaljisten måste finnas där konsumenten är.

Vi har tillsammans med HUI Research tagit fram en rapport som belyser digitalisering och mobila köpbeteenden i dagligvaruhandeln samt möjligheterna för branschen.

Klicka här för att ladda ner hela rapporten på svenska.

 

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here