Kundlojalitet genom ökad kundinsikt

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Hur skapar man kundlojalitet i en allt mer digitaliserad värld? Extenda Retail (tidigare Visma Retail) och Abalon har genomfört en studie med Kantar Sifo för att kartlägga konsumentens syn på lojalitet. Studien visar bland annar varför tre av tio svenskar har övergivit en kundklubb under det senaste året.

Syftet med undersökningen var att bättre förstå hur kundklubbar kan optimeras och på så sätt driva affären genom mer trogna kunder. Rapporten bygger på en omfattande undersökning där vi intervjuat drygt 1 500 konsumenter om attityder och köpbeteenden med fokus på dagligvaruhandel, apotek och mode. Vi har utforskat hur ett bra lojalitetsprogram bör se ut och vara uppbyggt för att vara ett program som uppskattas av medlemmarna och som samtidigt stärker affären för detaljisten.

Get the Executive Summary:

Image of front page of the executive summary report

The report is in English.

Get the full report:

Image of the front page of the full customer loyalty report

The report is in Swedish.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here