Mobila shoppinglösningar och mobilitet i detaljhandeln

Arrows-PassionateCreated with Sketch.

Tillsammans med HUI Research har vi tagit fram en rapport som beskriver hur mobil shopping ser ut idag, vilket behov det finns samt hur framtiden ser ut för detaljhandeln.

Detaljhandeln befinner sig i ständig förändring sett till såväl köp- och beteendemönster som utbud, digitalisering och shoppingmiljö. En viktig trend i denna omvandling är mobilitet, som innebär att konsumenter och detaljister var och när som helst kan mötas genom olika mobila shoppinglösningar.

Syftet med denna rapport är att beskriva hur konsumenter tänker och agerar i detaljhandeln samt hur mogna konsumenter och detaljister är för nya mobila shoppinglösningar och de möjligheter som de för med sig.

Ladda ner rapporten Mobila shoppinglösningar och mobilitet i detaljhandeln här

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here