Nordiska marknadsledare inom retail software går ihop för att utmana globalt

Squares-Passionate-IconicCreated with Sketch.

Visma Retail och Extenda går samman och bildar ett gemensamt bolag för att ytterligare stärka sin position som ledande mjukvaruleverantör inom retail.

Läs hela pressmeddelandet här.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here