Rapport

Retail during & after Coronavirus

Rapport: Retail during & after Coronavirus

Rapporten “Retail during & after Coronavirus” (engelsk text) erbjuder unika insikter, retail-strategier och praktiska råd för att hjälpa detaljhandeln att bevara effektivitet och främja säker shopping i nuvarande och framtida shoppinglandskap.

Rapporten innehåller:

  • Förändringar i konsumentbeteende på grund av Coronavirus
  • Vidtagna åtgärder under COVID-19
  • Framtidsscenarier inom retail

Ladda ner rapporten

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here