Butiksdatasystem

Passionate-IconicCreated with Sketch.

Butiksdatasystem som gör retailkedjan mer effektiv

Vårt butiksdatasystem binder samman ett brett urval retail-anpassade mjukvarufunktionaliteter som alla gör dina butiker mer effektiva och hela kedjan mer lönsam. Ett effektivt huvudkontor bidrar till att effektivisera användningen av resurserna, minska kostnaderna och öka intäkterna genom att tänka helhet och upplevelse.

Vårt butiksdatasystem är designat för större kedjor med allt från enkla till komplexa behov. Lösningen bygger på en öppen arkitektur för att samspela mellan integrationer och de interna- och externa systemen. Alla retailkedjor och branscher har gemensamma grundbehov, men det är också stora individuella skillnader från kedja till kedja, bransch till bransch. Detta har vi haft i åtanke när vi har utvecklat våra lösningar för detaljhandeln, och optimerat olika moduler efter bransch

Vårt butiksdatasystem är utvecklat utifrån viktiga arbetsrutiner och processer i butikerna och centralt. Vi levererar ett komplett och modulbaserat system, vilket betyder att du själv kan plocka in de moduler som passar just din affärsmodell. Allt för din butikskedja ska bli så effektiv och lönsam som möjligt.

Modulbaserat
Butikskedjans behov styr vilka moduler du väljer, och kan snabbt skalas upp för att snabbt anpassas nya förutsättningar och behov.

Omnikanal
Med rätt integrationer ser vi till att alla system kommunicerar med varandra för att uppnå en sömlös shoppingupplevelse.

Mobilitet

Vårt butiksdatasystem stödjer dagens och framtida behov på mobilitet. Använd mobila enheter, stationära klienter eller web – arbeta när och var du vill.

Kontakta oss

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here