Fresh Food Management

Förnya hantering av färskvaror i dina butiker.

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Optimera hanteringen av färskvaror för att öka försäljningen, förbättra färskheten och minska spill.

Färskvaruhantering är komplex och förändras snabbt. Vi vet att kunderna vill ha fri tillgång färskvaror, medan detaljhandlare vill hantera färskvarorna och butiksproduktionen effektivt. Många detaljhandlare saknar fortfarande de IT-system som krävs för att hantera de ökande kraven från olika tillsynsmyndigheter när det gäller hantering av färskvaror. Samtidigt ökar kundernas förväntningar på ett stort utbud av kvalitetsprodukter ständigt. Våra kunder upplever nu allt oftare att produkter av hög kvalitet är viktigare än priset.

Extenda Retails Fresh Food Management ger dig möjlighet att optimera och organisera färskvaror och butiksproduktion. Lösningen ger korrekt produktinformation på etiketter och uppfyller lagstadgade krav på färskvaruhantering. Den ger fullständig spårbarhet från råmaterialleverantör till färdig produkt, inklusive livsmedelstillverkning, -hantering och -rapportering.

Med vår Fresh Food Management lösning kan du:

  • Öka tillgängligheten ute i butiken
  • Minska spill
  • Optimera färskhet och utbud
  • Främja kundlojalitet genom att ha rätt mängd färskvaror tillgängliga och säkerställa hög kvalitet
  • Styra tillgången på färskvaror i butiken
  • Beställa rätt produkt vid rätt tid och i rätt mängd
  • Öka försäljning och vinst

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om vår lösning Fresh Food Management.


Kontakta oss

Extenda Retails Fresh Food Management ökar försäljning och vinst genom att:

 

Tillåta fullständig spårning

Optimera färskhet ute i butik

Förbättra driftseffektiviteten

Använda en datadriven metodik

Whitepaper

Hur kan du dra fördel av den ökande efterfrågan på färskvaror?

Omvandla din hantering av färskvaror

Kontakta oss

Squares-Cool-IconicCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here