Inventory Management

Centraliserad översikt och styrning i realtid.

Squares-Passionate-IconicCreated with Sketch.

Ett bra lagerhanteringssystem är helt avgörande för detaljhandlare på grund av de risker och kostnader som är förknippade med lagerhållning. Extenda Retails Inventory Management ser till att du får en centraliserad översikt över ditt lager och kan hantera lagernivåer i realtid ned på butiksnivå.

Modulen lagrar och hanterar all data centralt och erbjuder stöd för alla huvudprocesser i en och samma lösning – oberoende av nivå (huvudkontor, butiksgrupp eller butik). Med Extenda Retails system kan detaljhandlare förbättra sitt kassaflöde genom att minska utgifterna för lagerhållning, samtidigt som de undviker spill och osålda varor.

Lösningen ger processtöd vid hantering av alla lagertransaktioner i butiker. Det gör att detaljhandlare får en uppdaterad lagerstatus per vara och butik i en centraliserad lösning, vilket ger möjlighet till effektiv drift av detaljhandelskedjan.

Vår lösning Inventory Management ger möjlighet att i realtid övervaka kassaförsäljning, utcheckningar och betalprocesser, lagernivåer, lagerkorrigeringar och lageröverföringar mellan butiker i användarvänliga och mobila lösningar. Lösningen gör det också enkelt att utföra analyser av lagervolymer, värden och transaktioner samt att hantera butikstilldelning.

Nyckelfunktioner:

  • Ger möjlighet till väl underbyggda beslut – Sparar pengar genom att balansera lagerbehoven. Ger beställningsförslag baserade på uppdaterade lagersiffror
  • Utnyttjar data effektivt – Eliminerar upprepad inmatning av data genom integrering. Heltäckande funktioner för att analysera data och upptäcka trender inom försäljning och i leveranskedjan
  • Snabbare och smidigare lagerhantering – Utför lagerprocesserna snabbare
  • Möjliggör för effektivare arbetssätt – Vår lösning hjälper detaljhandlare att hålla reda på varor med olika mätenheter, leverantörer, regelverk och momssatser

Kontakta oss

Andra funktioner som ingår:

Direkt transaktionshantering av försäljning och returer från kassasystem och e-handel, lagerräkning, mottagna varor, lagerjusteringar, lageröverföringar, lagervärdering och granskning av lagernivåer baserad på viktade medelvärden för nettoinköpspris, varor med långsam omsättning, rapporter osv.

Arrows-PassionateCreated with Sketch.

Vill du veta mer?

Boka ett möte

Squares-Royal-UniqueCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here