Product Information Management

För framgångsrik detaljhandel i alla kanaler.

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Extenda Retails Product Information Management-lösning (PIM) utgör grunden för alla back office-funktioner och ERP. Med lösningen kan du optimera detaljhandelskedjans alla kanaler med korrekt artikeldatahantering, prissättning och sortimentsbeslut.

En hög grad av duplicerade, oenhetliga, fragmenterade eller felaktiga artikel- och prisdata kan skada verksamheten allvarligt i en detaljhandelskedja. Extenda Retails PIM-lösning minimerar risken för detta genom att säkerställa enhetliga masterdata för artiklarna, med möjlighet till lokala justeringar och kompletteringar på begäran. 

Vår PIM erbjuder omfattande funktioner för huvudkontoret, e-handel och fysiska butiker i en centraliserad och modern lösning. Den är flexibel och snabb och låter användare lägga till fält efter behov, utan behov av anpassning. Lösningen kan antingen utöka artikeldata från ett externt ERP eller fungera som överordnat system för annan programvara i en kombinerad miljö.

Nyckelfunktioner

 • Centraliserade data – En central uppsättning masterdata över alla artiklar möjliggör korrekt redovisning och smidig drift av butiken, samt inte minst korrekt information i hela detaljhandelskedjan
 • Rollbaserad säkerhet – Användare kan endast visa och redigera data i enlighet med sin roll och endast för butiker eller butiksgrupper som de har tilldelats åtkomst till
 • Arv och åsidosättning – Möjlighet till lokal, manuell styrning av inköps- och försäljningspriser, sortiment och viss artikelinformation beroende på vilken princip som huvudkontoret väljer per artikel för att säkerställa lokal överensstämmelse

 

 

 • Utbyggbart – Gör det lätt att komplettera artikelrelaterad information med önskade fält som kan användas för sökning, filtrering, import och export till tredjepartsprogram samt redovisning och anpassad användning
 • Enkel integration – Modern arkitektur med REST API:er och dokumenterade XSD-gränssnitt möjliggör enkel integration med andra system
 • 100 % detaljhandelsanpassat – Våra välbeprövade funktioner bygger på årtionden av erfarenhet från detaljhandeln och har byggts in i ett användarvänligt användargränssnitt

Kontakta oss

Moduler: 

 • Artikelhantering – Enhetligt och påbyggbart artikelregister för hela verksamheten med de funktioner ni behöver för att säkerställa hög kvalitet på era data
 • Sortimentshantering – Säkerställer att sortimentsstrategin utformas och genomförs i alla butiker och i alla kanaler, samtidigt som lokal flexibilitet fortfarande är möjlig
 • Prishantering – Hantera normala försäljningspriser och marginalkontroll i alla butiker, samtidigt som önskad lokal flexibilitet är tillgänglig

 

 • PIM – Komplettera artikelinformationen med bilder, länkar och andra uppgifter för artikelinformation mellan olika kanaler och för e-handel
 • Artikelbegäran – Gör det möjligt för butiker att begära nya artiklar som inte finns i sortimentet samtidigt som ni har fullständig kontroll centralt över nya artiklar
 • Grossistartiklar – Kraftfulla funktioner för kedjor som driver en kombinerad grossist- och butiksverksamhet där de båda kombineras på ett sömlöst sätt

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here