Purchasing & Automatic Replenishment

Squares-Blissfull-RoyalCreated with Sketch.

Få saker är viktigare inom detaljhandeln än att se till att du har den produkt som dina kunder vill köpa inne i butiken – när de vill besöker din butik för att handla.

Genom att använda lösningen Purchasing & Automatic Replenishment från Extenda Retail kan du centralt hantera, automatisera och förenkla processerna för påfyllning av varor samt granskning av butiksbeställningar.

Våra väl beprövade funktioner bygger på årtionden av erfarenhet från detaljhandeln och har byggts in i ett användarvänligt gränssnitt.

Med lösningen Purchasing & Automatic Replenishment kan du automatiskt identifiera inköpsbehov baserat på efterfrågansprognoser, uppdaterade lagernivåer och lagerpolicy. När inköpsbehov identifieras skapas en inköpsorder som granskas och godkänns i ett transparent samspel mellan huvudkontoret och butikerna.

Systemet låter dig även skicka inköpsorder, beställningsbekräftelser och leveransmeddelanden elektroniskt till leverantörer för att skapa en snabb och smidig leveranskedja.

Nyckelfunktioner:

  • Automatisera påfyllningsscheman för olika varor eller leverantörer och bestäm vilka butiker schemat ska gälla för
  • Automatisk beräkning av påfyllning baserat på prognoser för efterfrågan, lagernivåer i realtid, kundorder, min/max-nivåer och annan relevant information
  • Stöd för gemensamma beställningar för flera butiker med delbeställningar per butik
  • Funktion att skapa manuella beställningar och få beställningsförslag vid behov
  • Effektivt samarbete i realtid mellan centrala inköpare och butiker

  • Butikerna kan fokusera på vilka varor som ska fyllas på – utförandet hanteras av systemet

  • Elektronisk integrering av inköpsorder och svarsmeddelanden för leverantörer

  • Ger butikerna heltäckande och enkel översikt över förväntade framtida leveranser vilket ger möjlighet till planering

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here