Hii Retail

Molnlösningar som gör det enklare för detaljhandlare att hantera förändringar

 

Boka en demo!

Squares-Iconic-ClassyCreated with Sketch.

För att hantera de mest resurskrävande behoven inom den globala detaljhandeln och samtidigt göra det möjligt att införa ny teknik ”as-a-service” har vi utvecklat ”Hii Retail” = High Intensity Intelligent Retail. Tillsammans med Google Cloud Platform tillhandahåller vårt koncept Hii Retail en heltäckande miljö för utveckling och distribution som är helt fokuserad på detaljhandelns behov.

Dagens kunder är bättre informerade och har fler val än någonsin tidigare och förväntar sig hög tillgänglighet och bra service – till lägsta möjliga pris. Människor är idag i allmänhet också mer teknikkunniga och otåliga. Kundernas ständigt skiftande förväntningar gör det viktigt för detaljhandlare att använda butiken som en tillgång som utnyttjar tekniken effektivt. Nya detaljhandelskoncept måste gå från planering till utförande på dagar – och inte veckor.

Traditionella resurser i leverantörskedjan kan vara en avgörande källa till differentiering. På dagens marknad är det detaljhandlare som är innovativa, och som lyckas få ut sina innovationer till marknaden snabbare, som lyckas. Traditionell retail-teknik utformades för skala, pålitlighet och prestanda. Vårt koncept är att bygga på de effektiva och pålitliga centrala system som redan finns – inte att ersätta dem. Med vår Hii Retail Cloud Platform kan vi snabbt och effektivt bygga komponenter som utökar dessa centrala system. Det var därför vi valde Googles Cloud Platform. Lösningen inkluderar Scan & Go, Click & Collect, Attendant App, Item Recognition och Shopping List, som alla har utvecklats med öppen arkitektur och öppna API: er, och möjliggör supersnabb implementering.

Med Google Cloud Platform kan vi snabbt och effektivt skapa värdeskapande, inkrementella komponenter som kan anslutas till vår egen eller annan programvaruleverantörs befintliga teknik. Det ökar flexibiliteten, smidigheten och minskar tiden det tar att gå från koncept till butik.

Se våra videor och lär dig mer om Hii Retail:

Läs mer om våra Hii Retail Solution:

Se vårt webinar om Hii Retail med Google

Vi genomförde nyligen ett webinar om Hii Retail med Google. Följ länken för att se webinaret och få veta mer om molnlösningar för detaljhandeln.

Några av de möjligheter som detaljhandlare kan utnyttja redan idag:

Vår nya lösning Scan & Go gör att kunderna kan använda sina egna mobiltelefoner för självskanning i butiken. Det går dessutom att betala via appen, antingen via kort eller något annat elektroniskt betalalternativ som Swish eller Vipps. I den här friktionsfria butiksupplevelsen behöver kunden inte längre ta med varukorgen till en utcheckningspunkt eller en kassa för att betala – det går dock fortfarande att göra det om kunden vill, exempelvis för att betala med kontanter.

Det är vår Transaction Engine som gör kundupplevelsen flexibel och friktionsfri samtidigt som varukorgen för Scan & Go ligger i molnet. Detta är ett perfekt exempel på hur alla våra Hii Retail-lösningar på ett smidigt sätt integreras med befintlig retail-utrustning, t.ex. butikskassorna.

Scan & Go är ett perfekt sätt att ”vara nära”, genom att möta kunden utanför butiken. Om Scan & Go integreras med en Loyalty App som vår Relevate-app eller en tjänst för inköpslistor, ger vi kunderna möjlighet att börja handla redan innan de kommer till butiken. Genom att ge kunderna möjlighet att handla oberoende av tid och plats skapas en smidig och friktionsfri kundupplevelse.

Andra funktioner som Item Recognition via molnet kan enkelt integreras i våra egna kassasystem men är samtidigt alltid utformade med ett öppet ramverk. Tack vare detta kan detaljhandlare som använder tekniklösningar från andra programleverantörer också använda funktioner från Extenda Retail på samma sätt.

En annan lösning som skapats på Googles Cloud Platform är vår Customer Engagement Solution. Relevate-lojalitetsappen var ett naturligt resultat av att kombinera våra kunskaper inom programutveckling, data och kundkontakt. Relevate, vår plattform för att hantera kundlojalitet och -engagemang, gör appen kraftfullare och öppnar möjligheter för avancerad personlig anpassning och interaktion. Genom att använda Googles tjänster vid utvecklingen av våra Customer Engagement-tjänster har vi kunnat fokusera på den detaljistspecifika koden och samtidigt kombinera de bästa befintliga lösningarna för att ta fram produkter snabbare.

Se vår företagspresentation och produktportfölj och lär dig mer om vårt erbjudande:

Vill du veta mer om Hii Retail?

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here