Impact CTRL – motverka stöld

Inom handeln är tillit bra – men kontroll är bättre.

 

Boka demo

Ta hjälp av maskininlärning för att kontrollera inverkan av stöld på ert företag och revolutionera med stöldförebyggande självbetjäning.

Impact CTRL identifierar köpmönster som leder till stöld på butiksnivå och ger en individuell sannolikhetsbedömning för stöld till varje kund i butiken som använder självbetjäningskassa. Sannolikheten för stöld uppdateras i realtid för varje steg i kundresan!

Boka demo

Stöld i handeln

Butikssnatteri är den främsta orsaken till svinn inom handeln. Forskning utförd av ECR på över 140 miljoner självbetjänings-(Scan & Go och självutcheckning)transaktioner från olika butiker och leverantörer visar att stöldernas inverkan på förluster inom handeln har underskattas i åratal.

  • 2,8 % av alla transaktioner i butik innehöll minst ett fel
  • 9 av 10 gånger innehåller självbetjänings-transaktioner fel vid köp av över 100 artiklar
  • 18% i genomsnitt högre svinn i butiker med Scan & Go eller självbetjäningskassa
  • 60% av gångerna gjorde kunder med över 50 varor minst ett fel

Ta kontroll över din butiks transaktioner genom att utnyttja din egen data för att motverka bedrägerier. Impact CTRL samlar information från tillgängliga resurser, identifierar bedrägeribetendeen och lär sig baserat på dessa mönster. I genomsnitt upptäcks mer än dubbelt så många transaktionsfel under slumpmässiga kontroller än genom traditionella åtgärder.

Impact CTRL är helt GDPR-kompatibel och riktar in sig på transaktioner, inte individer. Plattformen erbjuder anpassningsbara parametrar som kan justeras automatiskt baserat på besöksnivån i butiken. Den upptäcker produkter såväl som kassaapparater som är känsliga för bedrägerier. Den procentuella risken beräknas och därefter kan enskilda rekommendationer ges om behov av delvis eller fullständig omsökning för att minimera stöld.

Vill du lära dig mer? Kolla in vår Discovery Session (på engelska) om denna banbrytande stöldförebyggande lösning och lär dig hur den kan hjälpa till att skydda ditt företag.

Ta kontroll över din butiks transaktioner och motverka stöld med Impact CTRL!

Prata med våra experter

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here