WMS

Ta full kontroll över din supply chain vid att säkra dina flöden och effektivisera ditt lager med vår marknadsledande WMS.

Visma har ingått ett avtal med det amerikanska investmentbolaget STG om att avyttra sina verksamheter inom programvara för retail. Extenda Retail är ett resultat av fusionen mellan tidigare Visma Retail och Extenda. Från och med 1 oktober 2018 går Visma Retail och Extenda under namnet Extenda Retail.

WMS för retailers med affärskritisk logistik

Vårt lagerhanteringssystem är branschledande flexibelt, användarvänligt och lätt att integrera

Ett smidigt affärssystem kan inte ensamt lyfta hela din supply chain, du behöver sömlösa processer även på centrallagret. Vår WMS är branschledande inom lagerhantering och utvecklat för att ge full mobilitet och flexibilitet. Lagerhanteringssystemet fungerar båda med mobila enheter, Pick By Voice och automatiserade lösningar.

Med över 20 års inom lagerhantering är vårt Warehouse Management System utvecklat med unik erfarenhet och innovation. Vårt lagerhanteringssystem har en bred och djup standardfunktionalitet, och är optimerat efter varuflödet, både vad gäller storlek och komplexitet.

Vår WMS är baserad på senaste Microsoft Technologies och är väl förberett för att integreras med alla ledande ERP-system i Europa, självklart inklusive vårt egna butiksdatasystem. Systemet för lagerhantering är skalbart och används av företag med allt från några hundra till tiotusentals dagliga ordrar.

Kontakta oss

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here