Våra retailexperter

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Se till att dra nytta av våra retailexperter för att driva smartare och mer lönsamt företag.

Med vår omfattande retailkompetens är Extenda Retail en naturlig partner för dig som vill ligga i framkant inom retail.

Vi erbjuder värdefulla tjänster och experthjälp till våra kunder genom hela livscykeln: från upphandling och pilotstudier till implementering och förvaltning.

 

Applikationsförvaltning

Vi erbjuder applikationsförvaltning med ett brett utbud av tjänster som garanterar kvalitet och säkrar driften av affärskritiska system. Vi tar ansvar för alla dina detaljhandelslösningar.

Upplärning och dokumentation

Medarbetarna är din viktigaste tillgång. Ge dina anställda de allra bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Vi har lång erfarenhet av detaljhandeln och vet att en kvalitetssäkrad utbildning och förankrade rutiner genererar självsäkra och motiverade anställda. 

Projektledning

Extenda Retail har över 30 års erfarenhet av att leverera affärskritiska projekt; allt från små förbättringar till fullskaliga globala implementeringar. Vi kombinerar en beprövad IT-leveransmodell med ett agilt tillvägagångssätt där vi skräddarsyr efter behov, för att säkerställa stabila och effektiva leveranser av våra högkvalitativa lösningar.

Konsulter

Våra konsulter har bred erfarenhet av retail och butiksdata. Förutom att vara experter inom de tekniska lösningarna, är vi även kunniga inom detaljhandelns många behov och krav. Vi sätter ihop ett expertteam för att säkra att alla vinklar, behov och måsten uppfylls. Några av de områden vi hjälper till med är upphandling, pris och sortiment, försäljning, logistik, rapportering, informationshantering, integrationer och optimering av arbetsprocesser. 

Application Maintenance

Extenda Retails application maintenance-team ser till att lösa eventuella problem samt programuppdateringar så effektivt och kvalitativt som möjligt enligt överenskomna servicenivåer. 

Tjänstepaket

För att formalisera best practices och effektivisera dagliga IT-processer har vi utvecklat en katalog med fördefinierade och paketerade tjänster. Dessa paket är skapade för att möta retailers återkommande behov och att förenkla beställningsprocessen.

Vill du lära mer?

Kontakta oss

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
  • Read our Privacy Policy here