NYCE.LOGIC WMS

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

NYCE.LOGIC WMS  – komplett, flexibelt och lättintegrerat

Frigör tid, resurser och skifta fokus från att driva till att utveckla er logistik med ett flexibelt Warehouse Management System byggt av logistiker, för logistiker. 

Med över 20 år i logistikbranschen har vår produkt NYCE.LOGIC WMS (Warehouse Management System) utvecklats med många års erfarenhet och innovation: vi erbjuder ett komplett, flexibelt och lättintegrerat lagerhanteringssystem.

Ett standardsystem konfigurerat för er

Av erfarenhet finns det alltid något som gör en verksamhets logistikflöde unikt – möjligtvis är logistiken just det som gör er framgångsrika? 

Med en både bred och djup standardfunktionalitet är NYCE.LOGIC WMS byggt för att kunna konfigureras efter ert varuflöde, både i storlek och komplexitet. Ett omfattande urval av funktioner, inställningar och parametrar gör detta möjligt – utan anpassningar, kostnadseffektivt och enkelt!

Redo att styra över ert lager? På riktigt.

För företag som vill ta ett nytt eller ett ordentligt grepp rörande IT-stödet för sin lagerhantering har vi kommit att bli leverantören för många och välkända företag i Norden. Med ett system som i grunden är byggt för lagerhantering behöver inte längre logistikflöden begränsas av IT-stöd, IT-stödet är helt utformat för att hantera dem.

Med ett WMS finns förutsättningarna att sätta utvecklingsplanerna för logistiken i verket, oavsett om det är effektivitet, leveranssäkerhet eller spårbarhet som eftersträvas.

Funktioner

 • Mobilt gränssnitt för PDA / Tablet / Truck PC
 • Pick By Voice
 • KPI Dashboard
 • Webbaserad kundportal
 • Multiklient / multilager
 • Cross docking
 • Automationslösningar
 • Realtidsbaserat
 • Automatisk frekvenshantering
 • Optimering av plockbatcher
 • Optimering av plockrutter
 • Inlagringsförslag
 • Automatiska inventeringsuppdrag
 • Automatisk påfyllnad

Kontakta oss

Vill du se mer av NYCE.LOGIC?

Boka demo

Squares-Classy-PassionateCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here