Arrows-ClassyCreated with Sketch.

NYCE.LOGIC WMS

Det perfekta Warehouse Management Systemet som tar din lagerstyrning till nästa nivå.

 

Boka demo

Öka tillväxten och minska komplexiteten med Extenda Retails NYCE.LOGIC WMS.

Om du är ett detaljist-, grossist- eller 3PL-företag har du troligtvis lager på en eller flera platser för att möta behovet av fysiska produkter i din eller dina kunders försörjningskedja. I så fall borde vi ha ett samtal. I dag.

Lager är en avgörande del i försörjningskedjan, men förbises förvånansvärt ofta som strategisk tillgång. Med tanke på de betydande mängder rörelsekapital som är inlåsta mellan de fyra väggarna, den mängd utrustning och arbetskraft som används för att tillgodose behoven till följd av en ständigt ökande efterfrågan på produkter och de höga investeringar som krävs för att köpa och underhålla själva byggnaden, borde inte lager förtjäna lite större uppmärksamhet? Ett effektivt lager innebär en enorm möjlighet att öka verksamhetens tillväxt, och ett ineffektivt lager med dålig servicegrad kan orsaka frustration hos både butiksägare och kunder.

Extenda Retails NYCE WMS skapades från grunden för att lösa just det problemet. Hur ska du få ut kapitalvärde från investeringarna i den fysiska försörjningskedjan?

På Extenda Retail tror vi att svaret är enkelt. Genom att optimera det inkommande varuflödet och maximera användningen av ändliga resurser bidrar vi till att skydda och i slutändan öka avkastningen på investerat kapital, samtidigt som vi optimerar servicegraden så att du håller vad du lovat.

Vi har gjort detta i över 20 år och vi är en mellanmarknadsledare inom leverans av WMS-teknik och konsulttjänster för 3PL-företag, detaljistföretag och apotekskedjor i hela Skandinavien.

Vår standardlösning innehåller verktyg som hjälper våra kunder med bland annat följande:

 • Hantera inkommande leveranser genom att planera ankommande gods, slottar och resurser med flexibla och omfattande algoritmer för godsplacering samt möjlighet till crossdocking och genomflödesdistribution.
 • När varorna har placerats effektivt i lagret används de mest optimala algoritmerna för påfyllnad och plockning för att säkerställa hög servicegrad, låg inkurans och att förflyttningstiden inom lagret minimeras. Lösningen är i grunden byggd för att maximera både försäljning, leverans och tillgångsutnyttjande.
 • Säkerställa att servicenivåer upprätthålls hos 3PL-företag samtidigt som mervärdestjänster utförs, fångas upp och faktureras.
 • Säkerställa att varor som plockas förpackas, märks och fraktas på ett effektivt sätt och i enlighet med myndigheternas krav innan de lämnas över till transportfunktionen.

Vi vet att WMS-applikationen utgör en central kärna som måste kopplas till ett ekosystem av kontroller och utrustning.  Med våra expertkunskaper som utgångspunkt har vi använt en öppen arkitektur som snabbt kan integreras med tredjepartslösningar och som har färdiga standardintegrationer med till exempel AutoStore.

Vår teknik kan levereras som traditionell programvara eller användas via molnet. Vi har enastående meriter när det gäller att leverera värde på några få veckor. Om du vill ta nästa steg och generera tillväxt genom WMS kan vi hjälpa dig att nå dina mål. 

Är du redo att ta din lagerstyrning till nästa nivå?

Ta kontakt

Våra Warehouse Management produkter:

Rapport

Top 3 WMS Trends 2021

Läs vår senaste rapport, och upptäck vilka trender du behöver följa för att skapa en framgångsrik WMS (Warehouse Management System) Strategi. 

Arrows-CoolCreated with Sketch.

Några av våra kunder:

WMS på Kjell & Company

På grund av akut platsbrist inledde Kjell & Company 2010 ett omfattande optimerings-arbete på lagret.

5 år senare har de i samma lokaler genom optimering och effektivisering ökat lagringskapaciteten med närmare 50 %.

 

Ett marknadsledande WMS för 3PL

För den verksamhet inom 3PL som vill ta ett nytt, eller ett ordentligt grepp rörande sitt WMS-stöd har NYCE.LOGIC kommit att bli produkten för många och välkända logistikföretag i Norden. Vid den volym där stordriftsfördelarna börjar bli uppenbara, eller att komplexiteten för ett kunduppdrag kräver ett utökat IT-stöd är NYCE.LOGIC verktyget för att öka nyttan av de gemensamma resurserna, och komplexa uppdrag kan lösas med unika kundflöden utan kostsamma anpassningar.

Vad söker ni?

Med nära 20 år som WMS-leverantör till Nordens ledande 3PL-företag har vi löst många logistikrelaterade problem för våra kunder – vi vet att det märks både i våra tjänster och i vår produkt. Vi hjälper t.ex. våra kunder med…

 • att höja intäkterna genom en flexibel debiteringsmodul
 • att öka kundnyttan och debitering genom möjligheter att enkelt spåra och följa upp mervärdestjänster
 • att erbjuda färdiga, eller bygga starka integrationer genom en egen integrationsmotor
 • en snabb struktur för uppsättning av många klienter och många lager
 • webbaserade tjänster för att ge kunder, leverantörer eller andra externa parter tillgång till lagerfrågor
 • stöd för Pick By Voice, lagerautomater, styrsystem, automattruckar

Och mycket mer.

En partner med rätt erfarenhet

3PL-branschen är unik, men vi känner till den – korta kontrakt, nya uppdrag som ska driftsättas, fullt ansvar och spårbarhet i varje handling och transaktion.

Med närmare 20 års erfarenhet av er bransch kan inte bara vår produkt, utan givetvis även våra konsulter hjälpa till att lyfta er verksamhet. Den kunskap vi skaffat oss längs vägen ligger till grund för allt vi gör, och den kunskapen gör vi också tillgänglig för dig när vi tillsammans löser era specifika problem. 

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Våra 3PL referenser

E-handel & Retail

Verksamheten växer i snabb takt, ni ska in i nya lagerlokaler och en försäljningskanal som helt och hållet förändrar logistiken ska införas; eftersom produkterna i slutändan måste ut till varje pris blir fokus att släcka bränder snarare än att utveckla lagerverksamheten.

Ett WMS för omnikanal

IT-lösningar breda nog att behandla t.ex order, inköp, administration, fakturering, kundhantering, tidsredovisning… och lager – innebär dessa kompromisser? Det vet vi att det gör och därför erbjuder vi NYCE.LOGIC WMS, ett verktyg för att ta kontroll över lagerhanteringen, i en lösning, oavsett kanal, och ta bort IT-stödet som en begränsning för logistikutveckling.

 • Snabb upplärning
  Med ett användarvänligt system blir processer och moment enkla. Inhyrda eller nyanställda kan bli produktiva på minuter istället för dagar och inte minst producera utan plockfel.
 • Skalbarhet
  Bedriver ni en verksamhet som växer fort? NYCE.LOGIC WMS används av multikanalbolag med allt ifrån 100 till 45 000 order om dagen.

 • Bättre verktyg
  För effektivitet och kvalitet krävs inte bara bra processer, det krävs även bra verktyg. NYCE.LOGIC WMS är färdigt för handdatorer, tablets, Pick By Voice, hiss-automater och shuttlesystem.

 • En kompetent partner
  Med ett ursprung i 90-talets IT-bubbla och från den region i Sverige där logistik för både e-handel och retail har sitt starkaste fäste har vi närmare 20 års branscherfarenhet att stå till tjänst med.

WMS för industri & grossist

Lagerplanerare och personal lägger ofta timmar och åter timmar varje dag på att besvara samma frågor, och ta samma beslut.

 • Vilka zoner, gångar eller artiklar bör inventeras?
 • Var ska gods placeras?
 • Vilka ordrar ska plockas först?
 • Hur vill den här kunden att vi skall packa godset?

Låt NYCE.LOGIC ta besluten

Med rätt IT-stöd för lagerhanteringen går det att automatisera dessa beslutsprocesser – spara pengar och framförallt spara tid. Sparade timmar är inte bara pengar, det är också frigjorda timmar, tid som istället kan läggas på att utveckla lagerverksamheten. Kan ni öka effektiviteten ytterligare eller förbättra leveranssäkerheten till kunden?

NYCE.LOGIC WMS har färdig funktionalitet för användning av verktyg som Pick By Voice och automationslösningar, påbyggnadsmoduler med verktyg för att höja kundnyttan är tillgängliga och vill ni förändra en detalj i något flöde kan ni göra det själva – det är systemet byggt för.

Fråga våra referenser!

Vill du se mer av NYCE.LOGIC? Boka demo:

Låt oss visa dig vad vi kan göra – boka en gratis demo med Tim Edgren (Pre-sales) eller Johannes Puonti (Key Account Manager). Bland annat tar vi dig igenom hur du kan:

 • Ta bort IT som en hinder för din logistikutveckling.
 • Arbeta med en specialiserad partner som känner till logistik.
 • Ta del av en snabbt växande användarbas, med samma utmaningar som du.

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here