NYCE.LOGIC WMS

Arrows-ClassyCreated with Sketch.

NYCE.LOGIC WMS  – komplett, flexibelt och lättintegrerat

Frigör tid, resurser och skifta fokus från att driva till att utveckla er logistik med ett flexibelt Warehouse Management System byggt av logistiker, för logistiker. 

Med över 20 år i logistikbranschen har vår produkt NYCE.LOGIC WMS (Warehouse Management System) utvecklats med många års erfarenhet och innovation: vi erbjuder ett komplett, flexibelt och lättintegrerat lagerhanteringssystem.

Ett standardsystem konfigurerat för er

Av erfarenhet finns det alltid något som gör en verksamhets logistikflöde unikt – möjligtvis är logistiken just det som gör er framgångsrika? 

Med en både bred och djup standardfunktionalitet är NYCE.LOGIC WMS byggt för att kunna konfigureras efter ert varuflöde, både i storlek och komplexitet. Ett omfattande urval av funktioner, inställningar och parametrar gör detta möjligt – utan anpassningar, kostnadseffektivt och enkelt!

Redo att styra över ert lager? På riktigt.

För företag som vill ta ett nytt eller ett ordentligt grepp rörande IT-stödet för sin lagerhantering har vi kommit att bli leverantören för många och välkända företag i Norden. Med ett system som i grunden är byggt för lagerhantering behöver inte längre logistikflöden begränsas av IT-stöd, IT-stödet är helt utformat för att hantera dem.

Med ett WMS finns förutsättningarna att sätta utvecklingsplanerna för logistiken i verket, oavsett om det är effektivitet, leveranssäkerhet eller spårbarhet som eftersträvas.

Funktioner

 • Mobilt gränssnitt för PDA / Tablet / Truck PC
 • Pick By Voice
 • KPI Dashboard
 • Webbaserad kundportal
 • Multiklient / multilager
 • Cross docking
 • Automationslösningar
 • Realtidsbaserat
 • Automatisk frekvenshantering
 • Optimering av plockbatcher
 • Optimering av plockrutter
 • Inlagringsförslag
 • Automatiska inventeringsuppdrag
 • Automatisk påfyllnad

Kontakta oss

Våra Warehouse Management produkter:

Är du redo att ta din lagerstyrning till nästa nivå?

Ta kontakt

Några av våra kunder:

WMS på Kjell & Company

På grund av akut platsbrist inledde Kjell & Company 2010 ett omfattande optimerings-arbete på lagret.

5 år senare har de i samma lokaler genom optimering och effektivisering ökat lagringskapaciteten med närmare 50 %.

 

Ett marknadsledande WMS för 3PL

För den verksamhet inom 3PL som vill ta ett nytt, eller ett ordentligt grepp rörande sitt WMS-stöd har NYCE.LOGIC kommit att bli produkten för många och välkända logistikföretag i Norden. Vid den volym där stordriftsfördelarna börjar bli uppenbara, eller att komplexiteten för ett kunduppdrag kräver ett utökat IT-stöd är NYCE.LOGIC verktyget för att öka nyttan av de gemensamma resurserna, och komplexa uppdrag kan lösas med unika kundflöden utan kostsamma anpassningar.

Vad söker ni?

Med nära 20 år som WMS-leverantör till Nordens ledande 3PL-företag har vi löst många logistikrelaterade problem för våra kunder – vi vet att det märks både i våra tjänster och i vår produkt. Vi hjälper t.ex. våra kunder med…

 • att höja intäkterna genom en flexibel debiteringsmodul
 • att öka kundnyttan och debitering genom möjligheter att enkelt spåra och följa upp mervärdestjänster
 • att erbjuda färdiga, eller bygga starka integrationer genom en egen integrationsmotor
 • en snabb struktur för uppsättning av många klienter och många lager
 • webbaserade tjänster för att ge kunder, leverantörer eller andra externa parter tillgång till lagerfrågor
 • stöd för Pick By Voice, lagerautomater, styrsystem, automattruckar

Och mycket mer.

En partner med rätt erfarenhet

3PL-branschen är unik, men vi känner till den – korta kontrakt, nya uppdrag som ska driftsättas, fullt ansvar och spårbarhet i varje handling och transaktion.

Med närmare 20 års erfarenhet av er bransch kan inte bara vår produkt, utan givetvis även våra konsulter hjälpa till att lyfta er verksamhet. Den kunskap vi skaffat oss längs vägen ligger till grund för allt vi gör, och den kunskapen gör vi också tillgänglig för dig när vi tillsammans löser era specifika problem. 

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Våra 3PL referenser

E-handel & Retail

Verksamheten växer i snabb takt, ni ska in i nya lagerlokaler och en försäljningskanal som helt och hållet förändrar logistiken ska införas; eftersom produkterna i slutändan måste ut till varje pris blir fokus att släcka bränder snarare än att utveckla lagerverksamheten.

Ett WMS för omnikanal

IT-lösningar breda nog att behandla t.ex order, inköp, administration, fakturering, kundhantering, tidsredovisning… och lager – innebär dessa kompromisser? Det vet vi att det gör och därför erbjuder vi NYCE.LOGIC WMS, ett verktyg för att ta kontroll över lagerhanteringen, i en lösning, oavsett kanal, och ta bort IT-stödet som en begränsning för logistikutveckling.

 • Snabb upplärning
  Med ett användarvänligt system blir processer och moment enkla. Inhyrda eller nyanställda kan bli produktiva på minuter istället för dagar och inte minst producera utan plockfel.
 • Skalbarhet
  Bedriver ni en verksamhet som växer fort? NYCE.LOGIC WMS används av multikanalbolag med allt ifrån 100 till 45 000 order om dagen.

 • Bättre verktyg
  För effektivitet och kvalitet krävs inte bara bra processer, det krävs även bra verktyg. NYCE.LOGIC WMS är färdigt för handdatorer, tablets, Pick By Voice, hiss-automater och shuttlesystem.

 • En kompetent partner
  Med ett ursprung i 90-talets IT-bubbla och från den region i Sverige där logistik för både e-handel och retail har sitt starkaste fäste har vi närmare 20 års branscherfarenhet att stå till tjänst med.

WMS för industri & grossist

Lagerplanerare och personal lägger ofta timmar och åter timmar varje dag på att besvara samma frågor, och ta samma beslut.

 • Vilka zoner, gångar eller artiklar bör inventeras?
 • Var ska gods placeras?
 • Vilka ordrar ska plockas först?
 • Hur vill den här kunden att vi skall packa godset?

Låt NYCE.LOGIC ta besluten

Med rätt IT-stöd för lagerhanteringen går det att automatisera dessa beslutsprocesser – spara pengar och framförallt spara tid. Sparade timmar är inte bara pengar, det är också frigjorda timmar, tid som istället kan läggas på att utveckla lagerverksamheten. Kan ni öka effektiviteten ytterligare eller förbättra leveranssäkerheten till kunden?

NYCE.LOGIC WMS har färdig funktionalitet för användning av verktyg som Pick By Voice och automationslösningar, påbyggnadsmoduler med verktyg för att höja kundnyttan är tillgängliga och vill ni förändra en detalj i något flöde kan ni göra det själva – det är systemet byggt för.

Fråga våra referenser!

Vill du se mer av NYCE.LOGIC? Booka demo:

Låt oss visa dig vad vi kan göra – boka en gratis demo med Tim Edgren (Pre-sales) eller Johannes Puonti (Key Account Manager). Bland annat tar vi dig igenom hur du kan:

 • Ta bort IT som en hinder för din logistikutveckling.
 • Arbeta med en specialiserad partner som känner till logistik.
 • Ta del av en snabbt växande användarbas, med samma utmaningar som du.

Arrows-IconicCreated with Sketch.

Get in touch

We’d love to get to know you! Please reach out to us to learn more about Extenda Retail and how we can help transform your business.
 • Read our Privacy Policy here